menu

Inzicht

Iemand uitnodigen voor een online assessment werkt eenvoudig en snel. Maar wat heb je nou daadwerkelijk in handen met zo'n online assessment?

 

 

 

toepassingen.png

Persoonlijkheid

Welke drijfveren, talenten en kwaliteiten heeft iemand? Welke valkuilen, allergieën en uitdagingen staan daar tegenover? Wat voor rol neemt iemand gemakkelijk op zich in een groep? Waar zit iemand zijn potentie? In welke mate kan iemand zich wendbaar opstellen, problemen oplossen en bijdragen aan innovatie en vernieuwing? Deze en nog veel meer vragen zijn te beantwoorden met onze online assessments.

De vragenlijsten zijn er in het Nederlands, Engels, Frans en Duits voor vmbo-, mbo-, hbo- en wo-niveau.

 

Communicatiestijl

De vragenlijst Communicatiestijl laat zien hoe iemand bij voorkeur communiceert. Het meet twee dimensies: Hoe stelt iemand zich op in een gesprek (sturing) en waarover praat iemand bij voorkeur (inhoud). Met die twee dimensies komen we tot vier communicatiestijlen die allemaal binnen een persoon, in meer of mindere mate, aanwezig zijn. Dit inzicht kan helpen effectiever te worden in communicatie. 

 

isit.png

octo.png

Karakterprofiel

De vragenlijst Karakterprofiel brengt drijfveren in kaart: wat zijn iemand zijn/haar waarden, behoeften en voorkeuren? Het profiel laat voor 8 verschillende drijfveren zien waar iemand energie van krijgt en wat iemand energie kost. Er is geen 'goed' of 'fout'; het gaat om iemands voorkeuren.

Competenties

Competenties gaan een stap verder: zij laten zien wat iemand (minder) gemakkelijk afgaat in vergelijking met anderen. Het maakt de groeimogelijkheden en talenten van een medewerker zichtbaar. Ook concretiseert het de gedragspotentie voor de toekomst, en is om die reden waardevol om in te zetten bij ontwikkel- én selectievraagstukken.

INZICHTEN_competenties.png
INZICHTEN_intel-cap.png

 


Werk- en denkniveau

Intellectuele capaciteitentests laten het algemeen leervermogen van mensen zien en hun snelheid van inzicht. Er zijn drie versies die qua taalgebruik, inhoud en lengte zijn aangepast naar het opleidingsniveau van de doelgroep.

 


Stress en faalangst

Hoe reageert iemand op stressvolle situaties? In hoeverre is iemand gedreven om successen te behalen en is iemand geneigd om de kans op falen te vermijden? Wat betekent dit op het moment dat er een prestatie geleverd moet worden?

 

 

 

Coping

Coping geeft aan hoe mensen reageren op stressvolle situaties en gebeurtenissen. Niet elke reactie is even effectief als het er om gaat gezondheidsklachten te voorkomen en het welbevinden in stand te houden. Op termijn kan dit zelfs leiden tot gezondheidsstoornissen. Coping laat het vermogen zien om emotioneel aangrijpende gebeurtenissen adequaat te kunnen verwerken. 

 

INZICHTEN_coping_clean.png

INZICHTEN_faalangst-prestatiemotivatie.png

Faalangst en prestatiemotivatie

Faalangst en prestatiemotivatie zijn beide bepalend voor iemands werkhouding en productiviteit.

  • Prestatiemotivatie is de gedrevenheid om successen te behalen. 
  • Faalangst zet mensen aan tot het vermijden van falen en van situaties waarin een kans op falen bestaat. 

De combinatie van faalangst en prestatiemotivatie leidt tot vier verschillende vormen van werkhouding. Deze vier types zijn op verschillende manieren te motiveren en ze reageren anders op druk en tegenslag.

 

 


Interesses

Om een scherper beeld te krijgen van interesses van mensen ten aanzien van opleidingsrichtingen, beroepen en branches worden affiniteitenvragenlijsten ingezet. Er wordt geen beroep gedaan op de kennis van een kandidaat over allerlei beroepen; er wordt gevraagd naar de voorkeur voor bepaalde activiteiten.

Er worden verschillende soorten affiniteiten in kaart gebracht:

  • Wat wil ik graag doen? Dat zijn interesses met betrekking tot de inhoud van het werk.
  • Hoe wil ik mijn werk doen? Dat zijn de voorkeuren voor activiteiten en werkvormen, los van de inhoud van het werk.
INZICHTEN_affiniteiten.png
INZICHTEN_isit-octo-group_t.png

Groepsprofielen

Individuele resultaten zijn ook gemakkelijk te combineren op groepsniveau. Daarmee heb je snel en helder inzicht in het team met haar kwaliteiten, aanvullingen, blinde vlekken en tekorten. Groepsprofielen zijn op de volgende drie onderdelen beschikbaar:

Communicatiestijl
Inzicht in hoe een team communiceert biedt alle mogelijkheden tot het verbeteren van begrip, vertrouwen en effectiviteit van de samenwerking.
Karakterprofiel
Inzicht in hoe een team karakterologisch is samengesteld biedt alle mogelijkheden voor het verbeteren van proces (effectiviteit, samenwerking) en resultaat (doelrealisatie, productiviteit).
Competenties
De aanwezigheid van competenties in een team en hoe deze zijn verdeeld geeft inzicht in kwaliteiten, tekorten, aandachtspunten en ontwikkelbehoeften in de context en functie van het team.

 


360º feedback

Een 360º feedbackronde bestaat uit de vragenlijsten Communicatiestijl en/of Karakterprofiel, eventueel aangevuld met open vragen gericht op kwaliteiten en ontwikkelpunten van de feedbackontvanger. Zowel feedbackontvangers als feedbackgevers beantwoorden de vragenlijsten. De feedbackontvanger over zichzelf, de feedbackgevers over de feedbackontvanger. De resultaten van feedbackgevers en -ontvanger komen in één profiel en direct zijn overeenkomsten en verschillen te zien. 

 

INZICHTEN_isit-octo-FEEDBACK_t.png
INZICHTEN_comp-uitersten.png

Ontwikkeltips

Met een online assessment heb je inzicht gekregen in de competenties van jouw kandidaat. Hoe help je de ander vervolgens gewenste competenties verder te ontwikkelen? Het systeem is toegerust met een groot scala aan ontwikkeltips en andere relevante informatie. Al deze informatie staat in de zogenaamde 'Ontwikkelwijzer'. De onderstaande componenten zijn beschikbaar voor alle competenties op alles opleidingsniveaus. 

Ontwikkelbaarheid

In welke mate is een competentie ontwikkelbaar? Over het algemeen zijn competenties waarbij kennis en vaardigheden van belang zijn goed te ontwikkelen. Competenties die dichter bij persoonlijkheidskenmerken liggen zijn doorgaans een stuk lastiger te ontwikkelen. Dat een competentie ontwikkelbaar is wil overigens niet zeggen dat iedereen hetzelfde niveau kan bereiken en even gemakkelijk en snel vooruitgang boekt.

Competentie uitersten

Met competentie uitersten krijg je inzicht in wat de kwaliteiten én valkuilen zijn van zowel hogere als lagere scores. Een hoge of lage score op een competentie is niet goed of slecht, maar kan in een bepaalde context (functie, rol) in meer of mindere mate passend zijn.

 

 

Ontwikkeltips gebaseerd op leerstijlen van Kolb

Personen verschillen in de manier waarop ze leren, hoe zij informatie opnemen en verwerken en daarmee hoe zij omgaan met leerstof en leeractiviteiten. David A. Kolb heeft vier leerstijlen gedefinieerd: de denker, de doener, de beslisser en de bezinner.

Literatuurtips

Elke competentie is voorzien van een literatuurlijst die bestaat uit wetenschappelijk onderlegde boeken en artikelen die helpen bij het ontwikkelen van de betreffende competentie.

STARR vragen

Dé manier om feitelijk gedrag te bevragen is de STARR-methodiek. Met deze methode krijg je door de manier van vragen stellen een betrouwbaar beeld van iemands gedrag en optreden. Het werkt volgens een vaste vraagstructuur naar Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

 

INZICHTEN_leerstijlen_KOLB.png
INZICHTEN_kernkwadrant-overtuigingskracht.png

 

 

Kernkwadranten

Voor elke competentie zijn er een of meerdere kernkwadranten beschikbaar. Het kernkwadrant, ontwikkeld door Daniel Ofman, is een model dat de samenhang laat zien van een kwaliteit met de valkuil, uitdaging en allergie.

 

Tips voor de leidinggevende

Wat kan een leidinggevende doen om een medewerker te helpen in het ontwikkelen van een competentie? De Ontwikkelwijzer geeft tips onderverdeeld in 3 categorieën: informeren, assisteren en verwijzen. Daarnaast biedt het hands on opdrachten die de leidinggevende aan zijn medewerker kan geven.

 

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze site te laten werken en u de meest relevante ervaring te geven door uw voorkeuren en herhaalde bezoeken te onthouden. Door op "Accepteer alle" te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van alle cookies, of u kunt ze weigeren door op "Weiger alle" te klikken. Bekijk onze Privacy policy